Adolf Meister

Pavealtret i Øm 7. juni 1989

Pave Johannes Paul II besøgte Danmark i 1989. Der blev afholdt to udendørs messer under hans besøg, den 6. juni ved Høsterkøb i Nordsjælland og dagen efter ved Øm Kloster i Østjylland.

Adolf Meister var kunstnerisk ansvarlig i komitéen, som skulle skabe de udendørs faciliteter til pave­mes­sen i Øm, og op­gaven blev tilgået med stor en­tu­si­asme og kreativitet.

Krucifikset over altret er et bemalet dagmarkors fremstillet af fire lag udsavet grantræ. Formatet er 101×83×8 cm. På bagsiden er bil­lede af Jomfru Maria med Jesusbarnet, om­gi­vet af danske helgener:

Altret måler cirka 3,5×2 meter, og siderne dækket af billeder efter kalkmalerier fra jyske kirker:Meister havde malet de jyske og fynske katolikkers gave til pave Johannes Paul II i anledning af dan­marks­besøget. Mo­ti­vet er middelalderkunst fra jyske kirker:


Effekter fra pavebesøget kan ses på Øm Klostermuseum i Ry ved Skanderborg.