Adolf Meister - Berlinmuren
 Opdateret 22. juni 2022 

Foreløbig indledning

Et specielt projekt er undervejs i dette afsnit. Det drejer sig om værket Berlinmuren, kreeret af Meister i be­gyn­del­sen af 1980'erne, hvor muren stadig stod. I november 1990, præcis på et-årsdagen for Murens fald, åbnede Fyns Kunst­museum i Odense en udstilling, hvori Meister deltog med sin skulptur (billedet til højre). Ellers har resterne af det ad­skil­te værk de seneste 30 år befundet sig øverst oppe under taget i præs­te­gården i Aarhus. De tre­kan­tede detal­jer med sten står i Meisters lejlighed.

Det færdige værk måler 2,80 meter i bredden og omkring 2,20 meter i højden inklusive den øverste tre­kantede træ­ind­ram­ning af en murbrok. Hertil kommer et an­ten­ne­lig­nen­de pig­tråds­kors på toppen.

Den centrale del består af fire hængs­lede dobbelt­rammer af træ, som dan­ner ram­me for i alt 18 malerier. Den ene halvdel af dob­belt­ram­men er fast­mon­te­ret og den anden kan svinge frit. Det giver mu­lig­hed for at vise seks forskellige billedflader (se øverst), hvoraf de to er gen­ta­gelse af de kva­dra­tiske bil­le­der men i forskellig kombination. Ram­merne er mon­te­ret på en reol­lignende fod, der rum­mer frag­menter af Muren.
...
Flere af de kvadratiske billeder "indvendig" i siderammerne var allerede malet, før tanken om skulpturen op­stod. Tre af billederne blev antaget på Kunstnernes Sommerudstilling (KS) 1980 i Tistrup.

Kom videre ved klik på de øverste tegninger