Jernbane i 1800-tallet


Sognepræsten Adolf Meister gik på pension som 75-årig i 2006, og i afskeds­gave fik han blandt andet et lille sæt med elektrisk tog. Det var ment som et humoristisk forslag til aktivi­tet i pen­sio­nist­til­værelsen, men Meister var fak­tisk be­kymret over, om han ville kunne få tiden til at gå. På mærkelig vis blev denne gave be­gyn­del­sen til mere end to års intens passion for jernbane.