Adolf Meister

Pavealtret i Øm 7. juni 1989

Pave Johannes Paul II besøgte Danmark i 1989. Der blev afholdt to udendørs messer under hans besøg, den 6. juni ved Høsterkøb i Nordsjælland og dagen efter ved Øm Kloster i Østjylland.

Adolf Meister var kunstnerisk ansvarlig i komitéen, som skulle skabe de udendørs faciliteter til pave­mes­sen i Øm, og op­gaven blev tilgået med en­tu­si­asme og kreativitet.

Arrangementet blev afviklet i strålende sol og med stor succes.
Krucifikset over altret er et bemalet dagmarkors fremstillet af fire lag udsavet grantræ. Formatet er 101×83×8 cm. På bagsiden Jomfru Maria med Jesusbarnet, om­gi­vet af dan­ske helgener:

Altret måler cirka 3,5×2 meter, og siderne dækket af billeder efter kalkmalerier fra jyske kirker:Meister havde også malet de jyske og fynske katolikkers gave til paven i anledning af dan­marks­besø­get. Mo­ti­vet er mid­del­alder­kunst fra jyske kirker (som på pavealtret):


Effekter fra pavebesøget kan ses på Øm Klostermuseum i Ry ved Skanderborg.