Adolf Meister

 Introduktion - Kirker i Aarhus

 Introduktion
 
 Langenæskirken  Møllevangskirken  Ellevang Kirke  Ravnsbjergkirken  Gellerup Kirke  Skjoldhøj Kirke  Helligåndskirken  Skelager Kirke  Lystrup Kirke  Skæring Kirke
 
 Katolsk Vor Frue Kirke
 

I årene 2018-20 er Meister optaget af en ny kunstnerisk pas­sion: frem­stil­ling af pap­model­ler af kirker og andre religiøse byg­nin­ger. Det handler ikke så meget om at gengive bygningerne i helt kor­rekt måle­stok med præcise og kniv­skarpe udskæringer, men mere om at for­mid­le det visuelle indtryk. Der bliver brugt meget lidt linial og rigtig meget øje­mål.

Serien her omhandler kirker i Aarhus. Det er alle nyere kirker, og det er alle kirker, som Meister holder meget af, og som har en spæn­dende arki­tek­tur. Alle model­lerne er blevet brugt i Meisters billed­meditation.

Senere kommer her også serier med modeller af danske kirker, uden­land­ske kirker samt moskeer og templer.